Skip to main content

Smartere veilys kan gi store besparelser

AUTOMATISKE LYS: Vegdirektoratet tester nå ut nye lys som slår seg på når bilen kommer kjørende.

Statens Vegvesen tester nå veilys som slår seg av og på avhengig av om det er biler på veien.

P4:

Såkalt "aktivitetsstyrt belsyning" blir nå testet ut flere steder i Norge.

Sjefingeniør Arne Jørgensen i Vegdirektoratet sier dette er et viktig tiltak for å kunne ha veibelysning på mindre veier.

Sparer strøm

– Det er jo en måte å kanskje kunne opprettholde så mye belysning vi har ved å få systemer som gjør at vi kan spare energi i stedet for å kutte ut belysningen, sier Jørgensen.

Belysningen styres ved at det er festet en sensor i alle lysene langs veien. Når disse registrerer en bil, sendes det signaler til lysene lenger frem med beskjed om at de må slå seg på.Effekt på mindre veierSå langt har det gitt en strømbesparelse på opp mot 70 prosent - men det avhenger av størrelsen på veiene. Derfor vil det ha størst effekt på mindre veier.

 

–  Denne type system har nok sin begrensning når det kommer til hovedårer med stor trafikk, sier Jørgensen, som håper dette vil komme på plass over hele Norge på sikt.

 

– I forbindelse med at anleggene etter hvert trenger en oppdatering, så vil det være naturlig å benytte seg av et slikt system.