Skip to main content

Hvorfor Borealis LED-belysning?

 1. Energikostnadene og strømforbruket reduseres med inntil 80 prosent!

 2. Eliminerer vedlikehold: Borealis har bevist for den amerikanske hæren at vi i områder som er utfordrende og vanskelig å belyse, har klart å overgå all deres eksisterende lysteknologi. Vi har en ekstremt lav strykprosent på kun en tolvtedel av én prosent i lukkede armaturer hvor de fleste LED-lys ikke fungerer. Vi har bevist for Pentagon at vi tilbyr produktet med lavest total eierkostnad.

 3. Eliminerer skadelig EMI; elektromagnetisk interferens (betegnelse på forstyrrelser og støy i elektronisk utstyr som skyldes elektromagnetisk påvirkning fra omgivelsene). Vår Borealis-belysning generer ingen EMI, slik at man via vår LED-belysning oppnår et tryggere og sunnere arbeidsmiljø.

 4. Høyere CRI: Color Rendering Index måler hvor mange prosent av fargene i omgivelsene det menneskelige øyet er i stand til å gjenskape under forskjellige lyskilder. Vi oppnår høyere CRI-score enn både kompakte lysrør (CFL) og standard lysstoffrør.

 5. Høyere CRI sørger for bedre kvalitet på bildene som tas av overvåkningskameraer fordi kontrasten er bedre, slik at også rimelige kameraer viser mye bedre bilder.

 6. Ingen helseskadelig ultrafiolett stråling; UV-stråling. Gardiner og møbeltrekk bleket på grunn av soleksponering og UV-bestråling er et kjent fenomen. Bølgelengden som LED opererer i inneholder ikke UV-stråler. Man bør i henhold til ekspertråd, ikke sitte nærmere en CFL-leselampe (kompakt lysstoffrør) enn 25 centimeter, fordi belegget sprekker ved lang tids bruk og opphetning over tid, slik at skadelige UV-stråler lekker ut.
   
 7. Ingen skadelig avfall. Kvikksølv er det nest mest giftige stoffet vi finner på jorden og det benyttes i all CFL-belysning og i alle lysstoffrør. Kvikksølv finnes ikke i våre LED-produkter. Våre produkter fremstilles i overensstemmelse med RoHS-direktivet, som innebærer at de ikke inneholder tungmetaller eller andre giftige stoffer (RoHS = Restrictions of Hazardous Substances – «begrensning i bruk av farlige stoffer»).

 8. Intelligente styringssystemer medfører enda mer energisparing samtidig som det sørger for et bedre tilpasset arbeidsmiljø. Erstatt menneskelig tilstedeværelse med automatisert Borealis-belysning og oppnå en mest mulig effektiv belysning.

 9. Spar ventilerings- og nedkjølingskostnader ved ombytte til Borealis belysning, siden våre belysningsprodukter ikke generer strålevarme, men er kalde ved berøring.

 10. Tryggere omgivelser: Kriminaliteten synker betraktelig når belysningen forbedres. Uønskede hendelser og overfall skjer oftest i dårlig belyste områder. LED-belysning er meget robust og kan ikke uten videre ødelegges eller settes ut av spill av mennesker med kriminelle intensjoner for å mørklegge et område. Borealis belysningselektronikk er forseglet med stål og er derigjennom hærverksikker, noe som igjen øker sikkerheten for alle som beveger seg i uteområder og fellesarealer belyst med Borealis lysprodukter. 

 11. Både vinkling og lysspredning er kontrollerbart, slik at lyset kun treffer der det er ønsket, uten å lekke til arealer som ikke ønskes belyst. Potensielle naboklager unngås, og ingen nattlig lysforurensning oppstår.

 12. Integrerte sikkerhetskameraer og droner som forflytter seg til nødssituasjoner samt sensorer som kan oppdage en rekke ulike nye hendelser, muliggjør bedre og tryggere offentlig ferdsel.