Skip to main content

The Future is bright – PolyBrite!

PolyBrite International er et innovativt, globalt lysteknologiselskap  som utvikler førsteklasses LED-lysprodukter.
Selskapets hovedsete ligger i Naperville, Illinois, USA, rett utenfor Chicago.

PolyBrite er et heleid datterselskap av Goeken Group, som ble grunnlagt i 1963 av den nå avdøde, 
legendariske forretningsmannen og telekommunikasjonspioneren John D. ”Jack” Goeken.

Med bakgrunn som mikrobølgespesialist for den amerikanske hæren, oppnådde han ved overgang til sivilt virke,
eventyrlig kommersiell suksess. Goeken grunnla en rekke selskaper, innen ulike høyteknologiske bransjer. 
Ikke minst innen telekommunikasjon, hvor han er anerkjent som oppfinneren av bakke-til-luft-telefoniteknologien
via selskapet Airfone, et selskap han grunnla på midten av 70-tallet.

PolyBrite International ble grunnlagt av Goeken i 1995 som den første leverandøren av LED-lysprodukter i verden.

PolyBrite Norge er et norsk aksjeselskap som er ansvarlig for alt salg og all distribusjon og markedsføring av PolyBrites produkter i Europa.


1. september 2018 starter utfasingen av klassiske lysstoffrør og glødepærer i Europa.
Dette vil skje i henhold til et EU-direktiv som har som siktemål å gi et betydelig og sterkt
bidrag til det som omtales som «det grønne skiftet».
EU krever at en lite energieffektiv og utdatert lysteknologi, basert på fluoriserende lysstoffrør
og glødepærer, erstattes med ny og fremtidsrettet og svært energibesparende LED-teknologi. 
(LED er et akronym for Light Emitting Diode; lys-emitterende (avgivende) diode)

Vi i PolyBrite Norge har nå gleden av å kunne tilby PolyBrite Internationals patenterte 
LED-teknologi og deres enestående, markedsledende produkter til kunder i Norge.

PolyBrites patenterte LED-teknologi er grundig utprøvd gjennom mer enn 20 år. 
Den amerikanske marinen (US Navy) har benyttet selskapets fremragende lysteknologi
i sine avanserte undervannsbåter og i installasjoner på land siden 90-tallet. 
PolyBrites banebrytende teknologi benyttes også av den amerikanske luft- og romfartsorganisasjonen NASA. 

En rekke store kommersielle kjeder og enkeltaktører har også tatt i bruk PolyBrite LED-belysning 
i sine butikker, filialer og restauranter, til stor tilfredsstillelse, blant andre McDonald´s, Macy´s og Disney World.

Flere av de fremste eksperter på lys i verden arbeider for PolyBrite, og store kapital- og kompetanseressurser
er brukt på utvikling av høyteknologiske LED-produkter som tåler ekstreme forhold. 
Forhold vi ikke er ukjente med, her i vårt langstrakte kystland, langt mot nord. 
Disse produktene og tekniske løsningene, som i utgangspunktet ble utviklet
for militær benyttelse, tilbys nå også til kommersielle kunder i Norge.

Det er nettopp soliditeten, påliteligheten, den ekstreme tåleevnen og produktenes
svært lange levetid og av den grunn lave vedlikeholdsbehov som tillater PolyBrite
å kunne tilby ti års produktgaranti både på innendørs og utendørs LED-belysning, 
samt inntil 25 års garanti på gatelysarmaturer.
Dette er garantitider som langt overgår alle myndighetspåkrevde, 
lovnedfelte garantikrav for kommersielle produkter, uansett produkttype.

Norge er et land hvor kvalitetsbevissthet står svært sterkt, på linje med våre produkters hjemland USA.
Heller ikke i Norge anno 2016 velges gårsdagens løsninger, eller de nest beste løsninger,
men de beste tilgjengelige, de mest fremtidsrettede, og ikke minst viktig; de grønneste og mest bærekraftige!

I en rekke sammenhenger utvikler vi her i Norge svært gode løsninger, på en del områder
sogar de beste løsningene. Eksemplene på det er mange innenfor den sterkt voksende IT-industrien, 
men kanskje aller tydeligst innen våre største og viktigste næringer som olje- og gassektoren,
innen skipsbygging og havbruk og i andre maritime, stolte norske næringer.
Nettopp innen disse avanserte og moderne næringene forventer vi å finne stor interesse
for våre høykvalitetsprodukter.
Stor interesse forventer vi også å finne hos landbaserte bedrifter og i kommuner og offentlige foretak
som både ønsker og behøver energieffektiv belysning av høy kvalitet, som samtidig er svært lite vedlikeholdskrevende.  

 

PolyBrite er ikke den eneste produsenten av LED-lys, men vi var den aller første - og er fremdeles
verdensledende på kvalitet, garantitid og patenterte løsninger, samtidig som vi er meget konkurransedyktige på pris!

I tillegg til å være konkurransedyktige på pris, er vi også fleksible med henblikk på valg av finansieringsmodell: 
Kjøp våre produkter via oppgjør ved leveranse, eller anskaff dem via en leasingavtale med PolyBrite Norge,
til en fast, gunstig pris, uten noen form for kostnadsøkninger i løpet av leasingperioden.


PolyBrite International har utviklet en revolusjonerende, patentert lysteknologi, PolyBrite™ 
Selskapet har inntatt posisjonen som verdens ledende designer og produsent av LED-teknologi. 
PolyBrite™ er en unik kombinasjon av polymer (plaststoffer) og LED som formidler, sprer og utstråler lys
via såkalte polymerlinser. PolyBrite™ kan bli ekstrudert (stempelpresset) til en hel rekke klare, lyskastende former,
i tillegg til formgivning via støping. I tillegg til generell belysning kan våre lys anvendes til dekorativ belysning,
både innendørs og utendørs, til tunnelbelysning, områdebelysning og til dempede og jevne LED-lyseffekter
samt til energieffektiv lysskilting. 

Som LED-leverandør bidrar PolyBrite sammen med våre miljøbevisste, energibevisste
og ikke minst lyskvalitetsbevisste kunder til det grønne skiftet. Våre mange ulike produkter
leverer eksepsjonelt godt lys og svært gode og riktige fargegjengivelser, med kun en liten brøkdel av energibehovet!